Gia chi730.000/đêm
 • 1 giường Queen size 1m6 -2m hoặc 1 giường King size 1m8 -2m
 • Diện tích: 35m2
 • View: Garden
Gia chi1.200.000/đêm
 • Giường đôi
 • Diện tích: 60m2
 • View: Lake
Gia chi1.200.000/đêm
 • 2 giường Queen size 1m6-2m
 • Diện tích: 60 m2
 • View: Lake
Gia chi550.000/đêm
 • 1 giường Queen size 1m6-2m
 • Diện tích: 22m2
 • View: Không
Gia chi550.000/đêm
 • 1 giường Queen size 1m6-2m
 • Diện tích: 22m2
 • View: không
Gia chi750.000/đêm
 • 2 giường 1 Queen size 1m6 -2m 1 1 Single 1m2-2m
 • Diện tích: 35- 38m2
 • View: Garden