Liên hệ

Địa chỉ: số 135 Hoàng Thế Thiện – Hải An – Hải Phòng
Điện thoại: (+84) 986 998 977
Email: Novavnco@gmail.com
Website: Novatelhaiphong.com